[Maori] He Kororia
He korōria ki te Atua
(Glory to God)
He korōria ki te Atua
(Glory to God)

He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa
(Good news to all people)
He korōria ki te Atua
(Glory to God)

He korōria ki te Atua
(Glory to God)
He korōria ki te Atua
(Glory to God)

He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa
(Good news to all people)
He korōria ki te Atua
(Glory to God)

God most high we pray
Your peace and grace
in all the world

Emmanuel most high we pray
Your peace and grace
in all the world

Emmanuel most high we pray
Your peace and grace
in all the world

He korōria ki te Atua
He korōria ki te Atua
He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa
He korōria ki te Atua
He korōria ki te Atua