[Maori] He Honore
He hōnore, he korōria
{sm}(Honour, glory){/sm}
Maungārongo ki te whenua
{sm}(peace to the land){/sm}
Whakaaro pai e
{sm}(may good thoughts come){/sm}
Ki ngā tangata katoa
{sm}(to all people){/sm}

Ake ake, ake ake
{sm}(for ever and ever...){/sm}
Āmine
{sm}(Amen){/sm}
Te Atua, te piringa
{sm}(the Lord is the refuge){/sm}
Toku oranga
{sm}(and my life){/sm}

He hōnore, he korōria
{sm}(Honour, glory){/sm}
Maungārongo ki te whenua
{sm}(peace to the land){/sm}
Whakaaro pai e
{sm}(may good thoughts come){/sm}
Ki ngā tangata katoa
{sm}(to all people){/sm}

Ake ake, ake ake
{sm}(for ever and ever...){/sm}
Āmine
{sm}(Amen){/sm}
Te Atua, te piringa
{sm}(the Lord is the refuge){/sm}
Toku oranga
{sm}(and my life){/sm}

Te Atua, te piringa
{sm}(the Lord is the refuge){/sm}
Toku oranga
{sm}(and my life){/sm}