[Waiata] Wairua Tapu
Wairua Tapu, Kuhu mai
Nau mai ki konei
Wairua Tapu Arahia
Korero mai ano

Wairua Tapu, Kuhu mai
Nau mai ki konei
Wairua Tapu Arahia
Korero mai ano

Holy Spirit, welcome
You are welcome here
Guide us, Holy Spirit
Speak to us again

Wairua Tapu, Kuhu mai
Nau mai ki konei
Wairua Tapu Arahia
Korero mai ano